Pages

Thursday, February 28, 2013

Zëri i Amerikës: Reshteri amerikan Manning deklaron pafajësinë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Reshteri amerikan Manning deklaron pafajësinë
Feb 28th 2013, 19:24

Çështja gjyqësore kundër tij përfshin skandalin më të rëndë të nxjerrjes së sekreteve në historinë amerikane

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment