Pages

Friday, February 15, 2013

Zëri i Amerikës: Republikanët nuk lejojnë votimin për Hagel si Sekretar i Mbrojtjes

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Republikanët nuk lejojnë votimin për Hagel si Sekretar i Mbrojtjes
Feb 15th 2013, 16:16

Presidenti Barack Obama e quajti debatin për bllokimin e kandidaturës së zotit Hagel të pashembullt.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment