Pages

Sunday, February 17, 2013

Zëri i Amerikës: Qipriotët në zgjedhjet presidenciale

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Qipriotët në zgjedhjet presidenciale
Feb 17th 2013, 15:47

Zgjedhjet presidenciale në Qipro po zhvillohen gjatë një prej krizave më të rënda ekonomike të vendit në dekada

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment