Pages

Saturday, February 23, 2013

Zëri i Amerikës: Promovimi i muzikës rome në Prishtinë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Promovimi i muzikës rome në Prishtinë
Feb 23rd 2013, 14:58

Krijuesit e albumit thonë se qëllimi i tyre është thyerja e stereotipeve dhe paragjykimeve për muzikën rome

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment