Pages

Wednesday, February 27, 2013

Zëri i Amerikës: Polemika rreth një filmi mbi burgjet në Turqi

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Polemika rreth një filmi mbi burgjet në Turqi
Feb 27th 2013, 11:14

"Të burgosurit mbahen në qeli për 23 orë, dhe u lejohet të flasin me të burgosurit e tjerë vetëm një orë në javë", thotë regjisori Huseyin Karabey

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment