Pages

Saturday, February 16, 2013

Zëri i Amerikës: Personat me aftësi të kufizuara dhe Avokati i Popullit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Personat me aftësi të kufizuara dhe Avokati i Popullit
Feb 16th 2013, 15:23

Shoqatat dhe komunitetet e këtyre shoqërive shpresojnë shumë që, kur përfaqësuesi i tyre do të jetë ndihmësi kryesor i avokatit të popullit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment