Pages

Friday, February 15, 2013

Zëri i Amerikës: Pasagjerët e anijes përsëri në Tokë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Pasagjerët e anijes përsëri në Tokë
Feb 15th 2013, 16:56

Anija Carnival, e cila pati avari, u ankorua pas pesë ditësh në det të hapur

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment