Pages

Wednesday, February 13, 2013

Zëri i Amerikës: Papa Benedikt, fjalimin e lamtumirës më 27 shkurt

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Papa Benedikt, fjalimin e lamtumirës më 27 shkurt
Feb 13th 2013, 15:51

Përpara mijëra njerëzve në Vatican në daljen e tij të parë publike që nga deklarimi i dorëheqjes, ai falenderoi katolikët për mbështetjene tyre

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment