Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Ofertë e re ndërkombëtare për Iranin

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ofertë e re ndërkombëtare për Iranin
Feb 26th 2013, 19:15

Fuqitë botërore i dhanë Iranit një ofertë të re sot gjatë bisedimeve mbi programin e tij të debatueshëm bërthamor

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment