Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Obama dhe republikanët përballë sfidës së buxhetit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Obama dhe republikanët përballë sfidës së buxhetit
Feb 26th 2013, 17:40

Nëse nuk arrihet kompromis, më 1 mars hyjnë në fuqi shkurtime automatike

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment