Pages

Tuesday, February 19, 2013

Zëri i Amerikës: Obama bën thirrje për eliminimin e rrezikut të shkurtimeve automatike buxhetore

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Obama bën thirrje për eliminimin e rrezikut të shkurtimeve automatike buxhetore
Feb 19th 2013, 17:21

Presidenti Barak Obama u bëri përsëri thirrje ligjvënësve të arrijnë një marrëveshje për të eliminuar këtë rrezik

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment