Pages

Saturday, February 23, 2013

Zëri i Amerikës: Obama: Akti i Mbrojtjes së Martesës shkel kushtetutën

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Obama: Akti i Mbrojtjes së Martesës shkel kushtetutën
Feb 23rd 2013, 19:52

Administrata Obama ka paraqitur një dokument ligjor në Gjykatën e Lartë për të rrëzuar ligjin e viti 1996 i cili e përcakton martesën si një bashkim mes një burri e një gruaje

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment