Pages

Thursday, February 28, 2013

Zëri i Amerikës: Një shoqatë bamirëse përballë kërcënimit të shkurtimeve

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Një shoqatë bamirëse përballë kërcënimit të shkurtimeve
Feb 28th 2013, 15:36

Shoqata Meals on Wheels shpërndan paketa ushqimore për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment