Pages

Monday, February 11, 2013

Zëri i Amerikës: Ngjarjet e pritshme të javës

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ngjarjet e pritshme të javës
Feb 11th 2013, 15:48

Fjalimi i Presidentit Obama për gjendjen e vendit pritet të jetë ngjarja kryesore e kësaj jave

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment