Pages

Monday, February 11, 2013

Zëri i Amerikës: Ndahet nga jeta Fadil Sulejmani

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ndahet nga jeta Fadil Sulejmani
Feb 11th 2013, 17:05

Ai ishte themelues dhe rektor i parë i Universitetit të Tetovës

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment