Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Maqedoni: Ndryshime në kodin zgjedhor

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Maqedoni: Ndryshime në kodin zgjedhor
Feb 26th 2013, 16:03

Ndryshimet parashohin zgjatjen e afatit të dorëzimit të kandidaturave për zgjedhjet vendore të 24 marsit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment