Pages

Tuesday, February 12, 2013

Zëri i Amerikës: Kush do të pasojë Papa Benediktin

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kush do të pasojë Papa Benediktin
Feb 12th 2013, 15:56

Po shtohen spekulimet për drejtuesin e ardhshëm të Kishës Katolike Romake

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment