Pages

Tuesday, February 12, 2013

Zëri i Amerikës: Komiteti i Helsinkit publikoi raportin vjetor

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Komiteti i Helsinkit publikoi raportin vjetor
Feb 12th 2013, 16:56

KSHH: "Të drejtat njerëzore u përkeqësuan".

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment