Pages

Tuesday, February 12, 2013

Zëri i Amerikës: Kandidatura Chuck Hagel hidhet në votë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kandidatura Chuck Hagel hidhet në votë
Feb 12th 2013, 16:39

Komisioni i Senatit për Forcat e Armatosura hedh në votë kandidaturën e ish-Senatorit Chuck Hagel për postin e Sekretarit të Mbrojtjes

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment