Pages

Friday, February 22, 2013

Zëri i Amerikës: Jakup Krasniqi – nuk do të jetë në PDK

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Jakup Krasniqi – nuk do të jetë në PDK
Feb 22nd 2013, 17:01

Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, refuzon zgjedhjen e tij në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment