Pages

Monday, February 18, 2013

Zëri i Amerikës: Historia e ish skllevërve në SHBA

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Historia e ish skllevërve në SHBA
Feb 18th 2013, 17:25

Para krijimit të Varrezave Kombëtare të Arlingtonit, në atë zonë kishte një komunitet të gjerë skllevërish, dhe më pas ish skllevërish

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment