Pages

Wednesday, February 27, 2013

Zëri i Amerikës: Hagel bën betimin si Sekretar Mbrojtjeje

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Hagel bën betimin si Sekretar Mbrojtjeje
Feb 27th 2013, 19:15

Votimi i djeshëm për emërimin e ish-senatorit u bë pas shtyrjes për rreth dy javë nga ish-kolegët e tij republikanë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment