Pages

Sunday, February 24, 2013

Zëri i Amerikës: Gjirokastër, bllokimi i lëndëve narkotike

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Gjirokastër, bllokimi i lëndëve narkotike
Feb 24th 2013, 15:44

Krahas trafikut me Greqinë, operacionet kanë dëshmuar se trafikantët synojnë transportimin e lëndëve narkotike drejt Vlorës dhe më pas drejt Italisë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment