Pages

Thursday, February 14, 2013

Zëri i Amerikës: Gjeniu 16 vjeçar krijon test për kancerin e pankreasit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Gjeniu 16 vjeçar krijon test për kancerin e pankreasit
Feb 14th 2013, 15:43

Jack Andraka krijoi një analizë të thjeshtë që mund të zbulojë kancerin pankreatik në fazën e hershme të zhvillimit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment