Pages

Wednesday, February 27, 2013

Zëri i Amerikës: Ende pa kompromis në prag të shkurtimeve

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ende pa kompromis në prag të shkurtimeve
Feb 27th 2013, 19:34

Shkurtimet përfshijnë reduktime në shpenzimet e mbrojtjes dhe programe të tjera qeveritare me vlerë 85 miliardë dollarë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment