Pages

Friday, February 22, 2013

Zëri i Amerikës: Ekspertët: Shkurtimet mund të dëmtojnë ekonominë amerikane

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ekspertët: Shkurtimet mund të dëmtojnë ekonominë amerikane
Feb 22nd 2013, 17:21

Shkurtimet automatike të shpenzimeve me vlerë 85 miliardë dollarë hyjnë në fuqi me 1 mars

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment