Pages

Thursday, February 21, 2013

Zëri i Amerikës: Ekspertët: Moment vendimtar për marrëdhëniet Kosovë-Serbi

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Ekspertët: Moment vendimtar për marrëdhëniet Kosovë-Serbi
Feb 21st 2013, 18:56

Dy vendet duhet të shënojnë përparim brenda disa javësh

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment