Pages

Sunday, February 24, 2013

Zëri i Amerikës: Debati mbi nxjerrjen e uraniumin në Virxhinia

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Debati mbi nxjerrjen e uraniumin në Virxhinia
Feb 24th 2013, 18:03

Një nga depozitat më të mëdha të uraniumi në botë ndodhet në një zonë rurale të varfër në shtetin amerikan të Virxhinias

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment