Pages

Monday, February 11, 2013

Zëri i Amerikës: Cili do të zëvendësojë Papa Benediktin?

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Cili do të zëvendësojë Papa Benediktin?
Feb 11th 2013, 17:19

Shumë besojnë se papa i ardhshëm do të jetë nga vendet në zhvillim

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment