Pages

Monday, February 11, 2013

Zëri i Amerikës: Çështjet e brendshme në qendër të fjalimit të presidentit Obama

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Çështjet e brendshme në qendër të fjalimit të presidentit Obama
Feb 11th 2013, 16:22

Në fjalimin e tij të përvitshëm në Kongres, presidenti Obama pritet të flasë mbi imigracionin, buxhetin, ekonominë dhe kontrollin e armëve

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment