Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Bernanke: Shkurtimet rrezikojnë rimëkëmbjen

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Bernanke: Shkurtimet rrezikojnë rimëkëmbjen
Feb 26th 2013, 19:24

Kreu i Bankës Qendrore tha se e ashtuquajtura "procedurë e sekuestrimit" do të jetë një spraspje e madhe për rritjen ekonomike

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment