Pages

Tuesday, February 12, 2013

Zëri i Amerikës: Analistët: Deklaratat se kriza e borxheve në BE ka mbaruar, të nxituara

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Analistët: Deklaratat se kriza e borxheve në BE ka mbaruar, të nxituara
Feb 12th 2013, 16:05

Analistët thonë se përparimi ekonomik në euorozonë është i ngadaltë dhe politika mund ta pengojë rimëkëmbjen ekonomike

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment