Pages

Wednesday, February 20, 2013

Zëri i Amerikës: 22 vjet nga rrëzimi i bustit të diktatorit Hoxha

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
22 vjet nga rrëzimi i bustit të diktatorit Hoxha
Feb 20th 2013, 16:54

Rrëzimi i bustit të diktatorit Hoxha u nxit nga greva e urisë e ndërmarrë nga disa qindra studentë për t'i hequr universitetit emrin e tij

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment