Pages

Saturday, February 16, 2013

Shqipëria - Bota Sot: PD hedh poshtë reagimin e PS-së për Shëndetësinë

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
PD hedh poshtë reagimin e PS-së për Shëndetësinë
Feb 16th 2013, 16:36

Foli një javë për shëndetësinë, por Edi Rama sipas demokratëve nuk ka sqaruar thelbin e asaj që premton, sherbimit falas për të gjithë"A mundet dikush të më shpjegojë, nqs e ka kuptuar se si do jete sistemi shëndetësor që ai propozon?Si do te financohet sistemi i tij? Sa do të jetë % e GDP për shëndetësinë sipas tij? Cilat do të jenë burimet financiare të tij?Ku do t'i gjejë PS financimet për sistemin, pa kontributet, të cilat sot zënë rreth 25% të tyre?Sipas Tritan Shehu Rama nuk e sqaron qëllimshëm, sepse në të vërtetë nuk bëhët fjalë për një ofrim të shërbimit falas, por duke rritur taksat e përgjithshme të qytetarëve."Pse ai nuk e thotë ...

Media files:
medium_shehu1361032603.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment