Pages

Tuesday, February 12, 2013

Shqipëria - Bota Sot: MD-KLD dhe Avokati i Popullit të njëjtin qëndrim për 21 janarin

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
MD-KLD dhe Avokati i Popullit të njëjtin qëndrim për 21 janarin
Feb 12th 2013, 17:00

Vendimi i marrë nga gjykata e Tiranës për shpalljen të pafajshëm të dy gardistëve për ngjarjet e 21 janarit është në qendër të debateve që prej 7 shkurtit. Politika ka qenë e ndarë në zgjedhjen e saj për të komentuar ose jo vendimin, por 3 institucione kanë pasur qëndrim të përbashkët. Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Avokati i Popullit kanë zgjedhur të heshtin derisa drejtësia të thotë përfundimisht fjalën e saj.Debatet që ka shkaktuar vendimi i gjykatës nuk mjaftojnë për të nisur inspektimet.Zv/kryetari i KLD-së e quan të pavend çdo koment apo qëndrim pas vendimit të gjykatës.Edhe për Avokatin e Popullit, qytetarët ...

Media files:
medium_halimi_41360688451.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment