Pages

Monday, February 25, 2013

Shqipëria - Bota Sot: Dita e pastrimit vullnetar, Odeta Nishani në Lezhë

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Dita e pastrimit vullnetar, Odeta Nishani në Lezhë
Feb 25th 2013, 20:23

Në kuadër të nismës "Dita e pastrimit vullnetar", Zonja e Parë e vendit, Odeta Nishani, Presidente Nderi e Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve mori pjesë në një takim me autoritetet lokale të qytetit të Lezhës dhe komunave të saj, drejtorisë arsimore rajonale dhe përfaqësuesve të strukturave të ndryshme të qytetit. Në qendër të veprimtarisë ishte ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe autoriteteve përkatëse për mbajtjen pastër të mjedisit dhe hedhjen e diferencuar të mbetjeve urbane. Zonja e Parë risolli në vëmendje nismën për shpalljen e të shtunës së fundit të çdo muaji si "Ditë të pastrimit vullnetar". Ajo theksoi se mbajtja pastër e mjedisit është...

Media files:
medium_odeta-nishani251361823784.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment