Pages

Tuesday, February 19, 2013

Shqipëria - Bota Sot: Berisha: Shqipëria superfuqi rajonale në ICT

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Berisha: Shqipëria superfuqi rajonale në ICT
Feb 19th 2013, 18:17

Të dashur miq! Sot në Qendrën e Nxitjes së Inovacionit "Protik", të inaguruar pak muaj më parë, takova grupe nxënësish e studentesh, të cilët në laboratoret e qendrës dhe me mbështetjen e saj po ndërtonin robotë, programe në ndihmë të personave shurdh-memec, portale për ngjarjet në vend. Qendra është inaguruar pak muaj më parë, por është shndërruar në një magnët të vërtetë për inovatorët e rinj, ata që do të shndërrojnë Shqipërinë, në një të ardhme të afërt, në një superfuqi rajonale të ICT. Në do të krijojmë për këtë qëllim edhe Tirana ICT Park. Unë do të vlerësoja shumë mendimet tuaja për bërjen të vërtetë të ëndrrës së bukur "Shqipëria sup...

Media files:
medium_sali-berisha191361297841.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment