Pages

Saturday, February 23, 2013

Shqipëria - Bota Sot: Bashkia çel punimet në dy rrugë në njësinë bashkiake nr. 10

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Bashkia çel punimet në dy rrugë në njësinë bashkiake nr. 10
Feb 23rd 2013, 18:26

Rikonstruksioni i rrugëve të Bashkisë së Tiranës ka përfshirë edhe zemrën e kryeqytetit. Kryebashkiaku Basha ka inspektuar punimet e celura në paralelisht në rrugët Pjetër Bogdani, Mihal Duri dhe Gjon Muzaka, pjesë e njësisë bashkiake numer dhjetë. Rikonstruksioni i këtyre akseve rrugore prioritet i është dhënë këmbësorëve.Sakaq Basha ju bëri thirrje operatorëve të telefonisë dhe shërbimit të internetit të bashëkpunojnë me bashkinë për vendosjen e kabllove në sistem nëntoksor.Punimet në akset rrugore të njësisë bashkiake numër 10 iu bashkohen dhjetëra rrugëve në qendër apo periferi të kryeqytetit të cilave bashkia po i përshtat sipas standard...

Media files:
medium_basha-rruge1361644008.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment