Pages

Tuesday, February 19, 2013

SHOKUESE.com: Universiteti i të moshuarve

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Universiteti i të moshuarve
Feb 19th 2013, 18:26

Në Universitetin Senior (universiteti i të moshuarve) në Portugali nuk pranohen studentë nën moshën 50-vjeçare. Në Portugali vendin ku 20 % të popullsisë e përbëjnë të moshuarit mbi moshën 65-vjeçare, universitetet për të moshuar janë nga një nga institucionet arsimore më të përhapura. Ashtu siç ndodh në vendet tjera të Evropës, edhe në Portugali të … Continue reading

The post Universiteti i të moshuarve appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment