Pages

Friday, February 22, 2013

SHOKUESE.com: Shpikja e shqiptarit, “një energji që i bën mirë tokës”

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Shpikja e shqiptarit, "një energji që i bën mirë tokës"
Feb 22nd 2013, 18:16

Fitues në pothuajse të gjitha ngjarjet ku ai ka paraqitur shpikjen e tij, inxhinieri shqiptar, Vullnet Miraka përpiqet të bindë Bashkimin Evropian për kontributin e madh të sistemit për pompim falë gravitetit. Shpikja e tij mund të pompojë ujë në tokë duke përdorur energji 90 për qind më pak se sistemet aktualisht në përdorim, u … Continue reading

The post Shpikja e shqiptarit, "një energji që i bën mirë tokës" appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment