Pages

Saturday, February 16, 2013

SHOKUESE.com: Shimpanzetë mbajnë mend më mirë se njerëzit? (VIDEO)

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Shimpanzetë mbajnë mend më mirë se njerëzit? (VIDEO)
Feb 16th 2013, 17:20

Një studim i realizuar në Japoni ka treguar se shimpanzetë japin rezultate më të mira se njerëzit në testet e caktuara kognitive (njohëse). Disa nga këto teste, janë edhe kujtesa e shpejtë dhe përsëritja e numrave, ndërkaq protagonisti i programit hulumtues ishte majmuni 12-vjeçar Ayumu, i cili i njeh numrat nga 1 deri në 19-të. … Continue reading

The post Shimpanzetë mbajnë mend më mirë se njerëzit? (VIDEO) appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment