Pages

Friday, February 15, 2013

SHOKUESE.com: Në 2020 akulli në Polin e Veriut do të jetë shkrirë

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Në 2020 akulli në Polin e Veriut do të jetë shkrirë
Feb 15th 2013, 16:19

Humbja e volumit të akullit në Arktik është 60% më e lartë se sa pritej në bazë të satelitit CryoSat. Shtresa e akullit është më keq seç ishte vlerësuar më parë. Këtë e thonë më qartësi të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara nga sateliti CryoSat i agjencisë European Space Agency (ESA). Në polin e … Continue reading

The post Në 2020 akulli në Polin e Veriut do të jetë shkrirë appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment