Pages

Thursday, February 28, 2013

SHOKUESE.com: Mjerimi i romëve rumunë (FOTO)

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Mjerimi i romëve rumunë (FOTO)
Feb 28th 2013, 16:43

Integrimi i Rumanisë dhe Bullgarisë në Bashkimin Europian në vitin 2007 ndikoi në krijimin e një problemi social për BE-në, pasi qindra mijëra romë braktisën dy vendet ballkanike, në kërkim të një jete më të mirë në vendet perëndimore. Kjo ishte hera e parë në histori që romët mund të përfitonin nga lëvizja e lirë … Continue reading

The post Mjerimi i romëve rumunë (FOTO) appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment