Pages

Saturday, February 16, 2013

SHOKUESE.com: Kukullat që imitojnë njerëzit (VIDEO)

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Kukullat që imitojnë njerëzit (VIDEO)
Feb 16th 2013, 17:23

Zinxhiri japonez i dyqaneve, United Arrows, ka sjellë një mënyrë inovative për të tërhequr vëmendjen e kalimtarëve pranë dritareve të dyqaneve të tyre. Dy kukulla të ekspozuara imitojnë lëvizjet e kalimtarëve dhe blerësve potencialë. Ato quhen 'MarionetteBots', ndërsa janë robotë që shfrytëzojnë teknologjinë Kinect, kanë motorë dhe tela për përcjelljen dhe imitimin e lëvizjeve të … Continue reading

The post Kukullat që imitojnë njerëzit (VIDEO) appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment