Pages

Thursday, February 21, 2013

SHOKUESE.com: Kinë, nxirret jashtë ligjit zgara

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Kinë, nxirret jashtë ligjit zgara
Feb 21st 2013, 16:34

Të gjitha zgarat në publik në zonat urbane të Kinës u shpallën të paligjshme ditën e enjte, pas miratimit të një ligji të çuditshëm, që synon të mbrojë ajrin nga ndotjet. Ligji që pengon pjekjen e mishit apo çdo ushqimi tjetër në ambiente publike u mbështet në studimet që tregojnë se djegia e qymyrit në … Continue reading

The post Kinë, nxirret jashtë ligjit zgara appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment