Pages

Wednesday, February 27, 2013

SHOKUESE.com: Berat, lagjia muzeale në degradim

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Berat, lagjia muzeale në degradim
Feb 27th 2013, 19:04

Dëmtime serioze kanë prekur lagjen muzeale "Kala" në Berat. Muret qindravjeçare janë shembur nga dëmtimi dhe moskujdesja. Kjo lagje, përveç vlerave historike, ka edhe vlera arkitektonike si dhe është një nga Kalatë e rralla e cila është ende e banuar. Restaurimet e fundit në këtë lagje datojnë në vitet 70 dhe 80 dhe tashmë duken … Continue reading

The post Berat, lagjia muzeale në degradim appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment