Pages

Saturday, February 23, 2013

Nacionale: Qytetarët ankohen: Dënimet e policisë, selektive

Nacionale
Nacionale
Qytetarët ankohen: Dënimet e policisë, selektive
Feb 23rd 2013, 18:00

Qytetarët e Mitrovicës pranojnë se janë të numërta shkeljet e ligjit të komunikacionit rrugor në këtë qytet, në veçanti kur është fjala për parkingjet e parregullta të automjeteve që ndodhin kryesisht në sheshe, trotuare, udhëkryqe të ndryshme etj. Sipas tyre, një gjë e tillë është brengosëse, por kanë vërejtje në disa pjesëtarë të policisë, për të cilët thonë se shqiptojnë dënime në mënyrë selektive dhe të njëanshme. "Mua po më dënojnë, kurse policin që ishte në rroba civile e që e...

Media files:
qytetaret_135833.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment