Pages

Monday, February 25, 2013

Nacionale: Qeveria dhe Komuna e Deçanit e harrojnë Vranocin

Nacionale
Nacionale
Qeveria dhe Komuna e Deçanit e harrojnë Vranocin
Feb 25th 2013, 18:11

Fshati Vranoc është nga të rrallët, jo vetëm në Kosovë, pasi pos që është i ndarë në mes të dy komunave të Dukagjinit, pjesët e tij dallojnë në investime dhe kushte jete si nata me ditën. Njëra pjesë i takon Pejës, ndërsa tjetra komunës së Deçanit. Banorët e këtij fshati thonë se ky dallim nuk është vërejtur më përpara por që nga paslufta po vërehen dallime ekstreme, pasi pjesa e fshatit që mbahet me komunën e Deçanit ka kushte shumë të rënda jetese, për dallim nga pjesa që është me...

Media files:
Peje_30483_333910.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment