Pages

Wednesday, February 27, 2013

Nacionale: Pakistanezëve po u pëlqen Kosova

Nacionale
Nacionale
Pakistanezëve po u pëlqen Kosova
Feb 27th 2013, 19:24

Tre pakistanezë ishin fshehur në një maune me mallra për të tentuar të hyjnë në Kosovë, por nuk ja arritën. Këtë e bënë me ndihmën e një kompanie turke e cila operon në Kosovë, ku me maune po sillni material elektrik. Oficerët doganor i gjetën që të tre të fshehur në këtë maune edhe pse personat ishin fshehur në atë formë që vetëm me kontroll vizuale nuk mund të shiheshin. Informatat sjellin deri tek dyshimet se personat janë me origjinë nga Pakistani, e që të tre janë...

Media files:
kusari_18517.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment