Pages

Monday, February 25, 2013

Nacionale: Mendohet në shkëmbimin e dëshmitarëve

Nacionale
Nacionale
Mendohet në shkëmbimin e dëshmitarëve
Feb 25th 2013, 17:36

Rreth 7 milion euro në vit i duhen Ligjin për Dëshmitarët, buxhet të cilin nuk ka mundësi ta mbulojë qeveria e Kosovës. Për këtë, ministri i drejtësisë, Hajredin Kuçi ka menduar që dëshmitarët e mbrojtur t'i dërgojë në një shtet tjetër dhe anasjelltas, të atij vendi t'i sjellë në Kosovë. Sa i përket Ligjit për Konfiskimin e Pasurisë, ai ka deklaruar se nuk është e vërtetë që e legalizon pasurinë e dikujt, i cili e ka fituar atë në mënyrë jo të ligjshme. Këto i ka thënë gjatë...

Media files:
2013_02_25_Integrimet_675269.jpg (image/jpeg, 0.1 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment